Emotie en engagement

crelan 1        crelan 3

Emotie en engagement  zijn de motoren die de artistieke praktijk van Renee Lodewijckx draaiend houden. Hierdoor aangedreven geeft ze zich volledig in haar werk.

Ooit exposeerde ze zichzelf als prostituee (“Chez Renee”) en rekende zo af met een schijnheilige realiteit. Hoe kan men zich nog meer engageren? Tot op heden zindert deze attitude door in heel haar oeuvre.
Renee Lodewijckx observeert de wereld en rapporteert aan ons via haar kunst. Haar persoonlijke schriftuur en avontuurlijke manier van werken creëren een vormelijke chaos waarvan de aanblik schuurt aan de ogen en dus ook aan de ziel.

crelan 15-luik      crelan 2

De grenzen tussen de verschillende artistieke media zijn voor haar niet belangrijk. Het creatieproces primeert en ze hanteert hierbij een “alles of niets” strategie. Er worden geen compromissen gesloten en ze kiest niet voor een esthetiek van de harmonie. Haar werk balanceert tussen de uitersten van het bestaan waarbij de eigen persoonlijkheid met veel emotionele intimiteit dialogeert met de rest van de wereld.                   Raf Coenjaerts

zelfportret rood zwart       vaart 15 luik

Galerie Dupuis, zetel Crelan; van 19/9/2013 tot 18/1/2014
Sylvain Depuislaan251, 1070 Brussel

crelan 4